Erkunde Freiburger Bächle, Uni Inspo und noch mehr!

Freiburger Bächle

Freiburger Bächle

Ground Zeroทันทีที่เราก้าวเดินเข้ามาในเขตของสวนที่รำลึกแห่งนี้ ก็จะได้ยินเสียงของน้ำที่ตกลงมา และจะดังกึกก้องมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราเดินใกล้เข้าสู่ศูนย์กลาง กลบเสียงทุกอย่างของเมือง ไม่ว่า New York จะวุ่นวายไปด้วยเสียงต่างๆมากมายแค่ไหน โดยเฉพาะบริเวณรอบๆที่ยังมีการก่อสร้างอยู่มากมาย เราก็จะไม่ได้ยินอะไรเลย นอกเสียจากเสียงของน้ำ

Ground Zeroทันทีที่เราก้าวเดินเข้ามาในเขตของสวนที่รำลึกแห่งนี้ ก็จะได้ยินเสียงของน้ำที่ตกลงมา และจะดังกึกก้องมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราเดินใกล้เข้าสู่ศูนย์กลาง กลบเสียงทุกอย่างของเมือง ไม่ว่า New York จะวุ่นวายไปด้วยเสียงต่างๆมากมายแค่ไหน โดยเฉพาะบริเวณรอบๆที่ยังมีการก่อสร้างอยู่มากมาย เราก็จะไม่ได้ยินอะไรเลย นอกเสียจากเสียงของน้ำ

The baechle of Freiburg are so amazing #beenthere

The baechle of Freiburg are so amazing #beenthere

Thrifty Travel Mama | Kastelburg - Castle Ruins in Germany for Kids

Thrifty Travel Mama | Kastelburg - Castle Ruins in Germany for Kids

Linderhof Palace, Deutschland.

Linderhof Palace, Deutschland.

Hiking in Berchtesgaden, Germany

Hiking in Berchtesgaden, Germany

Freiburg

Freiburg

Ist Eine,Beton,Betonsäulen,Betongebäude,Erstaunliches Foto,Schöne Orte,498 Meters,Meters Wide,Meters Long

Freiburg im Breisgau (home of the Kapferers)

Freiburg im Breisgau (home of the Kapferers)

01_469.jpg (2600×1733)

01_469.jpg (2600×1733)

Pinterest
Suchen