Duits - Deutsch - grammatica - Grammatik - 3e naamval/4e naamval - keuzevoorzetsels - Wechselpräpositionen - verplaatsing/ stilstand - Dativ - Akkusativ

Duits - Deutsch - grammatica - Grammatik - 3e naamval/4e naamval - keuzevoorzetsels - Wechselpräpositionen - verplaatsing/ stilstand - Dativ - Akkusativ

Top 25 German prepositions with their respective cases.

Top 25 German prepositions with their respective cases.

Duits - Deutsch - grammatica - Grammatik - 3e naamval/4e naamval - keuzevoorzetsels - Wechselpräpositionen - verplaatsing/ stilstand - Dativ - Akkusativ

Duits - Deutsch - grammatica - Grammatik - 3e naamval/4e naamval - keuzevoorzetsels - Wechselpräpositionen - verplaatsing/ stilstand - Dativ - Akkusativ

Wortschatz - Gefühle/Stimmungen (German vocabulary feelings, moods), used it as memory game in class

Wortschatz - Gefühle/Stimmungen (German vocabulary feelings, moods), used it as memory game in class

Pinterest
Suchen