Weitere Ideen von Daniel
Row of trullo houses in Alberobello, Bari, Italy

Row of trullo houses in Alberobello, Bari, Italy

Automated Trading Language Documentation

Automated Trading Language Documentation

EA Rondo Sakti Age: 8 weeks Deposit: 10000 USD Balance: 173876 USD Growth: 1623.97 % Max. Drawdown: 17.26 %

EA Rondo Sakti Age: 8 weeks Deposit: 10000 USD Balance: 173876 USD Growth: 1623.97 % Max. Drawdown: 17.26 %

Easy Gold Age: 34 weeks Deposit: 1900 USD Balance: 11881.51 USD Growth: 1749.35 % Max. Drawdown: 28.97 %

Easy Gold Age: 34 weeks Deposit: 1900 USD Balance: 11881.51 USD Growth: 1749.35 % Max. Drawdown: 28.97 %

MorozovFX Age: 8 weeks Deposit: 1000 USD Balance: 20844.91 USD Growth: 1984.49 % Max. Drawdown: 5.89 %

MorozovFX Age: 8 weeks Deposit: 1000 USD Balance: 20844.91 USD Growth: 1984.49 % Max. Drawdown: 5.89 %

Forexstay Light Age: 15 weeks Deposit: 100 USD Balance: 11530.48 USD Growth: 2398.49 % Max. Drawdown: 7.64 %

Forexstay Light Age: 15 weeks Deposit: 100 USD Balance: 11530.48 USD Growth: 2398.49 % Max. Drawdown: 7.64 %

SafetyFirst Age: 13 weeks Deposit: 100 USD Balance: 2607.69 USD Growth: 2507.69 % Max. Drawdown: 5.74 %

SafetyFirst Age: 13 weeks Deposit: 100 USD Balance: 2607.69 USD Growth: 2507.69 % Max. Drawdown: 5.74 %

One Good Trade Age: 7 weeks Deposit: 86.50 USD Balance: 2385.11 USD Growth: 2657.35 % Max. Drawdown: 8.65 %

One Good Trade Age: 7 weeks Deposit: 86.50 USD Balance: 2385.11 USD Growth: 2657.35 % Max. Drawdown: 8.65 %

LadyForex Age: 11 weeks Deposit: 1000 USD Balance: 28938.07 USD Growth: 2793.81 % Max. Drawdown: 5.26 %

LadyForex Age: 11 weeks Deposit: 1000 USD Balance: 28938.07 USD Growth: 2793.81 % Max. Drawdown: 5.26 %

Zero to Millions Age: 1 week Deposit: 1 USD Balance: 33.64 USD Growth: 3319 % Max. Drawdown: 5.44 %

Zero to Millions Age: 1 week Deposit: 1 USD Balance: 33.64 USD Growth: 3319 % Max. Drawdown: 5.44 %