Tomasz Celinski

Tomasz Celinski

Mieszkałem przez prawie 6 lat w Londynie, teraz mieszkam formalnie w Niemczech niedaleko Dusseldorfu,a czasowo jestem oddelegowny do pracy w Strasburgu. Gdzie o